Testa att spela!

Nu är hela Sweet City-äventyret färdigt! För att kunna använda Sweet City i undervisningen måste din skola eller kommun ha ett abonnemang. För prisuppgifter och tecknande av avtal, kontakta vår kundsupport på 08-556 115 50.

screen

Upplev Sweet City!

“Jag ser många olika möjligheter för olika grupper av elever, både de som är mycket nyanlända och de som kan mer”

Citat av lärare på Centrumskolan, Växjö