Lanseras VT 2017

Under våren 2017 kommer allt vara på plats och Sweet City lanseras. Inloggning kommer ske med elevens ILT-konto direkt i Sweet City-appen.

screen

Upplev Sweet City!

“Jag ser många olika möjligheter för olika grupper av elever, både de som är mycket nyanlända och de som kan mer”

Citat av lärare på Centrumskolan, Växjö